”I
l felicit pe tânărul autor pentru prezentarea atât de atrăgătoare a întregii aventuri a Escadrilei Albe" (Neagu Djuvara)

„Volumele „Escadrila albă. O istorie subiectivă” (2008), „Dan Vizanty. Destinul unui pilot de vânătoare” (2010) şi „Aviatori de altădată” (2012) reprezintă reuşitele lui Daniel Focşa în confruntarea cu memoria scurtă a celor mulţi şi manipulabili şi indiferenţa deliberată a decidenţilor de orice fel”. (Adrian Majuru)

Focşa a reuşit să reconstituie în detalii semnificative şi cu tuşe sigure cariera lui Vizanty" (Mircea Platon)

"Cartea Aviatori de altădată de Daniel Focşa este mai mult decât un document istoric şi o sumă de portrete ale unor eroi ai aerului. Este un îndemn indirect la acţiune împotriva fantoşelor prezentului care subjugă România" (Ovidiu Hurduzeu)

“La sfârşitul lecturii volumului Escadrila Albă. O istorie subiectivă de Daniel Focşa nu pot decât să subscriu, fără rezerve, la concluzia lui Neagu Djuvara: Citiţi această carte” (Tudorel Urian)

"După ce am citit primele două volume ale lui Daniel Focşa şi acum, în manuscris, şi pe al treilea, cred că orice lector iubitor al istoriei şi al literaturii îi poate acorda credit" (Horia Gârbea)

"
Despre aviatoarele românce (...) s-a scris mult, subiectul a fost însă adus din nou în actualitate recent de istoricul Daniel Focșa, care a publicat cartea Escadrila Albă, o istorie subiectivă (București, Editura Vremea, 2008; ediția a doua, Iași, Editura Institutul European, 2013). Marea șansă a istoricului a fost de a le mai prinde în viață pe câteva dintre aviatoare." (Daniela Şontică)

Articole, recenzii si interviuri publicate (2004 - 2019) - Daniel FocşaRECENZII:

1) O carte mare. Ion Profir, Singur pe cerul Stalingradului, Editura Modelism, Bucureşti, 1996, în „Observatorul militar”, an XX, nr 4 (1037), 27 ianuarie – 2 februarie 2010, p. 18.    

2) Francezi în Intelligence Service, francezi în Wehrmacht şi în SS (1940 – 1945). Ivan Smolensky, La puissance du destin, tome I, 2013, în „Permanenţe”, an XVII, nr 3, martie 2014, p. 18.

3) Războiul din Indochina şi expansiunea comunismului. Ivan Smolensky, La puissance du destin, tome II, L’Indochine, Les Editions des Tourments, 2013, în „Permanenţe” an XVII, nr. 6, iunie 2014, p. 19.

4) Gânduri despre o capodoperă a memorialisticii de război: Ion Profir, Singur pe cerul Stalingradului, 1996, în „Permanenţe”, an XIX, nr. 1, ianuarie 2016, pp. 15 – 16.

5) Un volum de poezie care merită semnalat: Marius Ianuş, Flori de foc, de gând şi de lumină (2014), în „Permanenţe”, an XIX, nr. 2, februarie 2016, p. 16.

6) Cronică de carte: Marius Ianuş, Vino Măicuţă ! Flori duhovniceşti pentru Măicuţa Domnului (ediţia a II-a, Editura Garofina, 2014), în "Permanenţe", an XIX, nr. 5, mai 2016, p. 15.

7) Jean-Marie Le Pen şi fascinantele sale memorii, în „Buciumul”, 31 martie 2018.  
 


INTERVIURI:

1) Un secol de aviaţie românească (VII). Povestea Escadrilei Albe. Interviu cu Mariana Drăgescu, Doamna Aripilor Româneşti, la împlinirea vârstei de 94 de ani, în “Terra Magazin” nr. 9 (107) / septembrie 2006, pp. 48 – 49. 

2) Un secol de aviaţie românească (VIII). Sfârşitul Aviaţiei Regale. Interviu cu Mariana Drăgescu, Doamna Aripilor Româneşti, la împlinirea vârstei de 94 de ani (continuare), în “Terra Magazin” nr. 10 (108) / octombrie 2006, pp. 48 – 49.

3) Mezina Escadrilei Albe. Interviu cu Stela Huţan-Palade la împlinirea vârstei de 87 de ani, în “Terra Magazin” nr. 3 (123) / martie 2008, pp. 60 – 61.

4) Recordurile primei stewardese. Ocolul Pamântului în 28 de zile (interviu cu Viorica Huţan), în “Terra Magazin” nr. 12 (130) / decembrie 2008, pp. 12 – 13.   

5) “Mi-a plăcut să iubesc, să urăsc şi să mor pentru un ideal”. Interviu cu Felicia Şerbănescu, prim-balerină a Teatrului de Operă şi Balet “Oleg Danovski” din Constanţa, în „Oglinda literară”, an X, nr. 118, oct. 2011, pp. 7339 – 7340. Publicat şi pe site-ul "Balet la superlativ".
http://baletlasuperlativ.wordpress.com/2011/08/22/felicia-serbanescu-arta-va-contribui-la-salvarea-sufletelor-lumii/ 


STUDII ŞI ARTICOLE (în publicaţii academice):


1) Grecia şi Marele Război (anii 1914 – 1915). Ezitări politico-diplomatice, în „Romanian Journal of History and International Studies”, Universitatea din Bucureşti, Faculty of History, Department of World History and International Relations, Editura Semne, vol. 1, no. 1, July 2014, pp. 5 – 16.

2) Izbucnirea Primului Război Mondial şi neutralitatea Greciei, în lumina relaţiilor diplomatice cu Antanta şi Puterile Centrale (iulie 1914 - martie 1915) în "Revista de istorie militară" nr. 3-4 /2016, pp. 51 - 58. 

3) Antanta şi politica forţei faţă de Grecia (octombrie 1915 - decembrie 1916) în "Revista de istorie militară" nr. 5-6 /2016, pp. 28 - 35.

4) Valeria Vrânceanu (1921 - 2015). Schiţă biografică pentru o soţie de deţinut politic, în "Buletinul Bibliotecii române. Studii şi documente româneşti", vol. VI (XXVII), Freiburg, 2019, pp. 362 - 371. 
ARTICOLE:  

1) Regii şi reginele României (I). Carol I şi Elisabeta, în “Terra Magazin” nr. 9 / septembrie 2004, pp. 40 – 41.

2) Regii şi reginele României (II). Ferdinand Întregitorul şi regina Maria, în “Terra Magazin” nr. 10 / octombrie 2004, pp. 40 – 41.

3) Regii şi reginele României (III). Carol al II-lea, un personaj contradictoriu, în “Terra Magazin” nr. 11 / noiembrie 2004, pp. 40 – 41.

4) Istoria leului românesc  (I). De la koson la romanat, în “Terra Magazin” nr.1 / ianuarie 2005, pp.42 – 43.

5) Istoria leului românesc (II). Vremea leului de argint (1867 – 1914), în “Terra Magazin” nr. 2 / februarie 2005, pp. 36 – 37.

6) Istoria leului românesc (III). Ultimele efigii regale (1914 – 1947), în “Terra Magazin” nr. 3 / martie 2005, pp. 36 – 37.

7) Istoria leului românesc (IV). De la leul comunist la leul “greu” (1948 – 2005), în “Terra Magazin” nr. 4 / aprilie 2005, pp. 36 – 37.

8) Sfârşitul celui de-al treilea Reich, în “Terra Magazin” nr. 5 / mai 2005, pp. 36 – 37.

9) Mareşalul Antonescu, între  istorie şi mit, în “Terra Magazin” nr.6 –7 – 8 / almanah 2005, pp. 50 – 51.

10) Căderea Imperiului de la Soare-Răsare, în “Terra Magazin” nr. 9 / septembrie 2005, pp. 42 – 43.

11) Octavian Goga – de la poezie la politică, în “Terra Magazin” nr. 10 / octombrie 2005, pp. 42 – 43.

12) O crimă împotriva culturii române, în “Terra Magazin” nr. 11 / noiembrie 2005, pp. 42 – 43.

13) Legendarul general Alexandru Averescu, în “Terra Magazin” nr 12 (100) / decembrie 2005, pp. 42 – 43. 

14) Un secol de aviaţie românească (I). Temerarii marilor începuturi: Vuia, Vlaicu, Coandă, în “Terra Magazin” nr. 1 (101) / ianuarie 2006, pp. 42 – 43.

15) Un secol de aviaţie românească (II). Pionieri uitaţi ai aviaţiei române, în “Terra Magazin” nr. 2 (102) / februarie 2006, pp. 42 – 43.

16) Un secol de aviaţie românească (III). Lupte aeriene în Războiul de Reîntregire, în “Terra Magazin” nr. 3 (103) / martie 2006, pp. 48 – 49.

17) Un secol de aviaţie românească (IV). Spre o aviaţie de elită. Perioada interbelică, în “Terra Magazin” nr. 4 (104) / aprilie 2006, pp. 48 – 49.

18) Un secol de aviaţie românească (V). Aviaţia Regală pe frontul de Est (1941 – 1944), în “Terra Magazin” nr. 5 (105) / mai 2006, pp. 48 – 49.

19) Un secol de aviaţie românească (VI). Aviaţia Regală pe frontul de Vest (1944 – 1945), în “Terra Magazin” nr. 6 – 7 – 8 (106) / iunie – iulie – august 2006, pp. 54 – 55.

20) Avocat Gheorghe Vrânceanu. Studiu de caz pentru destinul unei generaţii, în “Memoria – revista gândirii arestate” nr. 54 (1 / 2006), pp. 97 – 105.
http://revista.memoria.ro/?location=view_article&id=811 


26) Mariana Drăgescu şi Escadrila Sanitară. Povestea unei aviatoare, în “Memoria – revista gândirii arestate” nr. 60 (3 / 2007), pp. 90 – 104.

27–28) Nadia Russo-Bossie. Între artă şi zbor, I – II, în “Ziarul de Duminică” numerele 40 (372) – 41 (373) / octombrie 2007.  
http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/nadia-russo-bossie-intre-arta-si-zbor-ii-3064335/ 

29) Puteai refuza să fii turnător în România lui Ceauşescu, în „Memoria – revista gândirii arestate” nr. 61 (4 / 2007), pp. 79 – 86.   

30) Nadia Russo-Bossie, sau împlinirea prin suferinţă, în “Memoria – revista gândirii arestate” nr. 62 (1 / 2008), pp. 89 – 97.  

31) Mariana Drăgescu, veterana Escadrilei Albe / Mariana Dragescu, the veteran on the White Escadrille, în “România văzută de sus” nr. 10 / aprilie-iunie 2008, pp. 16 – 22.

32) Regina Maria, artistă şi scriitoare, în “Terra Magazin” nr. 6-7-8 (126) / iunie-iulie-august 2008, pp. 50 – 53.

33) Povestea generalului Di Cesare. Pilotul cu şapte vieţi, în “Terra Magazin” nr. 11 (129)  / noiembrie 2008, pp. 56 – 57.

34) Viorica Huţan, prima stewardesă din aviaţia civilă românească, în “Almanah Flacăra 2009”, pp. 89 – 90. 

35) Cu Parabellum-ul, în noapte, în “Observatorul militar” an XVIII nr. 4 (987), 4 – 10 februarie 2009, p. 11.
 
36) Veteranii Marelui Razboi (1916 – 1918), în “Observatorul militar” an XIX nr. 20 (1003), 27 mai – 2 iunie 2009, p. 16.
 
37) Avocat Gheorghe Vrânceanu – destin legionar, în “Rost”, an VII, nr. 75-76, mai-iunie 2009, pp. 91-94.

38) Un exemplu francez: Marine Le Pen, în „Rost”, an VII, nr. 78, 2009, pp. 26 – 27.

39) O inimă cât să cuprindă cerul patriei: Cornel Marandiuc, în „Observatorul militar”, an XIX, nr. 35 (1018), 9 – 15 sept. 2009, p. 16. 

40) Di Cesare, îndrăgostitul de Messerschmitt-uri, în „Observatorul militar”, an XIX, nr. 37 (1020), 23 – 29 IX 2009, p.11.     

41) Primejdia lipsei de discernământ, în „Rost”, an VII, nr. 79, septembrie 2009, pp. 56-57.

42) In memoriam Cabrero Arnal. Artistul şi personajele sale, în “Observatorul militar”, an XIX, nr. 40 (1023), 14-20 oct. 2009, p. 16.

43) Cornel Marandiuc, un posibil model, în “Rost”, an VII, nr. 80-81, octombrie-noiembrie 2009, pp. 66 - 67.

44) La centenarul lui C. Arnal, “tatăl” lui Pif, în “Rost”, an VII, nr. 80-81, octombrie-noiembrie 2009, p. 65.

45) 100 de ani de la naşterea lui Jose Cabrero Arnal, în “Ziarul de Duminică” nr 42 (476), 6 – 12 noiembrie 2009.

46) Nouă decenii şi trei cărţi. Din amintirile lui Dan Stoian, pilot de bombardament greu în Al Doilea Război Mondial, în “Observatorul militar”, an XIX nr. 47 (1030), 2-8 decembrie 2009, p. 16. 

47) Eroii uitaţi, în “Rost”, an. VII, nr. 82, decembrie 2009, p. 44.

48) Nimic nu i-a putut opri să zboare ! Aviatori care au pilotat cu infirmităţi în anii celui de-Al Doilea Război Mondial, în “Observatorul militar”, an XX, nr. 2 (1035), 13-19 ianuarie 2010, p.16.      

49) Centenar Dan Vizanty. Un pilot desăvârşit, în „Observatorul militar”, an XX, nr 4 (1037), 27 ianuarie – 2 februarie 2010, p. 16.

50) Sufletul bunicului, în “Rost”, an VIII, nr. 83-84, ianuarie-februarie 2010, p. 57.

51) Despre eroi şi morminte, în “Rost”, an VIII, nr. 83-84, ianuarie-februarie 2010, pp. 85 – 87.

52) Iubita locotenentului Greceanu, în “Rost”, an VIII, nr. 85, martie 2010, pp. 93 – 94.      

53) Relaţiile româno-ruse, în “Rost”, an VIII, nr. 85, martie 2010, pp. 84 – 88.   

54) Centenar Dan Vizanty (I). În luptă contra americanilor. 4 aprilie 1944, în „Rost”, an VIII, nr. 86, aprilie 2010, pp. 49 – 53.

55) Centenar Dan Vizanty (II). 10 iunie 1944. O palmă usturătoare dată de români aviaţiei americane, în „Rost”, an VIII, nr. 87, mai 2010, pp. 68 – 78.    

56) Centenar Dan Vizanty (III). „Lunga vară fierbinte” 1944, în “Rost”, an VIII, nr. 88, iunie 2010, pp. 62 – 68.

57) Domniţa Ileana sau floarea rară a modestiei, în “Rost”, an VIII, nr. 88, iunie 2010, pp. 22 – 24.

58) Războiul sfânt contra bolşevismului, în “Rost”, an VIII, nr. 88, iunie 2010, pp. 76 – 86.

59) Centenar Dan Vizanty (IV). 1945 – 1947. Un sfârşit şi un început, în “Rost”, an VIII, nr. 89, iulie 2010, pp. 59 – 64.

60) Destinul unui aviator – Traian Popteanu, în „Observatorul militar” an XX, nr. 41 (1074), 13 – 19 octombrie 2010, p. 16.

61) Apărător al cerului Bucureştilor – căpitan aviator Dan Vizanty, în „Istorie şi civilizaţie”, an II, nr. 14, noiembrie 2010, pp. 13 – 15.       

62) Gheorghe Vrânceanu-Peştera, un învingător, în “Permanenţe”, an XIV, nr. 5, mai 2011, pp. 13 – 14. 

63) Drama istoricului onest, în „Permanenţe”, an XIV, nr 9, sept. 2011, p. 7. 

64) Aiud, martie 1957. Un moment simbolic al demnităţii româneşti, în “Permanenţe”, an XIV, nr. 10, octombrie 2011, p. 16.                                                                      

65) Stela Huţan-Palade, o aviatoare uitată, în „Modelist”, an IV, nr 7/2012, pp. 30 – 34.
 
66) Pe marginea articolului „Dan Vizanty, «Asul regăsit...»”, de Ana Maria Vizanti, în “Revista de istorie militară” nr. 5-6 / 2012, p. 97.
http://ispaim.mapn.ro/app/webroot/fileslib...05-6%202012.pdf

67) Ziua Profesorului Gh. Buzatu. A plecat cel mai bun dintre noi, pe site-ul "ziaristionline.ro", 6 iunie 2013
http://www.ziaristionline.ro/2013/06/06/ziua-profesorului-gh-buzatu-a-plecat-cel-mai-bun-dintre-noi/

68) Pilotki z Białej Eskadry în „Mówia Wieki” (Polonia), Nr. 5/2014 (652), Maj 2014, pp. 58 - 59.

69) O prietenie de-o viaţă începută în temniţele comuniste. Avocat Gheorghe Gh. Vrânceanu – maior Avram Creţu, în „Permanenţe”, an XVII, nr. 5, mai 2014, p. 20.

70) Comandorul Ion Profir în arhivele Securităţii (I). Temerara evadare aeriană. Turcia, Italia, Franţa (1947 – 1949), în „Permanenţe”, an XVII, nr. 7-8, iulie-august 2014, p. 24.

71) Comandorul Ion Profir în arhivele Securităţii (II). Amarul exil parizian (1950 – anii '60), în „Permanenţe”, an XVII, nr. 9, septembrie 2014, p. 18.

72) Exilul unui aviator român, consemnat în arhivele Securităţii. Comandor Ion Profir, în „Argeş”, an XIV (XLIX), nr. 8 (386), august 2014, p. 30.
74) Centenar Gheorghe Vrânceanu-Peştera, 1914 - 2014, în "Permanenţe", an XVII, nr. 10, octombrie 2014, p. 16.

75) Din dosarul penal al comandorului Dan Vizanty, în „Permanenţe”, an XVII, nr. 11, noiembrie 2014, p. 20. 

76) Documente militare în dosarul informativ al comandorului Dan Vizanty, în „Permanenţe”, an XVII, nr. 12, decembrie 2014, p. 16.

77) Sergentul Gheorghe I. Vrânceanu, din Regimentul 9 Călăraşi – un participant la Primul Război Mondial, în „Permanenţe”, an XVIII, nr. 1, ianuarie 2015, p. 15.

78) Ceva despre Sandu Tudor, în „Permanenţe”, an XVIII, nr. 2, februarie 2015, p. 15.
http://www.fgmanu.ro/permanente.php#p1644

79) Detalii inedite despre biografia aviatorului Ioan Profir, până la război, în „Permanenţe”, an XVIII, nr. 3-4, martie-aprilie 2015, p. 18.  
http://www.fgmanu.ro/permanente.php#p1674

80) Gheorghe Gh. Vrânceanu – memorii nescrise, în „Permanenţe”, an XVIII, nr. 5, mai 2015, p. 16.

81) Abdicarea regelui Carol al II-lea. Culisele Palatului Regal, 3 – 6 septembrie 1940 (I), în „Permanenţe”, an XVIII, nr. 6, iunie 2015, p. 16. 

82) Abdicarea regelui Carol al II-lea. Culisele Palatului Regal, 3 – 6 septembrie 1940 (II), în „Permanenţe”, an XVIII, nr. 7, iulie 2015, p. 12.

83) Abdicarea regelui Carol al II-lea. Culisele Palatului Regal, 3 – 6 septembrie 1940 (III), în „Permanenţe”, an XVIII, nr. 8, august 2015, pp. 11-12.

84) Decizia Regelui Mihai, un adevărat suicid al Familiei Regale române, în „The Epoch Times” (ediţia în limba română), 13.08.2015.

85) 23 august 1944 - o lovitură de stat care a dus la ocuparea şi comunizarea României, în "The Epoch Times" (ediţia în limba română), 23.08.2015.
http://epochtimes-romania.com/news/23-august-1944-o-lovitura-de-stat-care-a-dus-la-ocuparea-si-comunizarea-romaniei---237311

86) Valeria Vrânceanu, o viaţă în vâltoarea istoriei, în „Permanenţe”, an XVIII, nr. 12, decembrie 2015, p 15.

87) Pilotul Dan Vizanty în arhiva Direcţiei Generale a Penitenciarelor, în „Permanenţe”, an XIX, nr. 3, martie 2016, p 12.

88) Biografia unui veteran al Primului Război Mondial: Dumitru Dădârlat, în „Permanenţe”, an XIX, nr. 4, aprilie 2016, p 15.

89) Petre B. Constantinescu, ofiţer de elită al Aeronauticei Regale Române (I). Începuturile unei cariere în slujba Patriei şi a Neamului, în „Permanenţe”, an XIX, nr. 7, iulie 2016, pp. 11 – 12.


90) Petre B. Constantinescu, ofiţer de elită al Aeronauticei Regale Române (II). Singurul pilot de IAR 81 care a doborât un Mustang american, în „Permanenţe”, an XIX, nr. 8, august 2016, p. 11.